Persondatapolitik

Hesteforstands persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for Udsendelse af nyhedsbrev og til dokumentation for det praktiske arbejde med hesten

Hesteforstand (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

 1. Personoplysninger
  1. Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:
  2. Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer
 2. Anvendelse af dine personoplysninger
  1. Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om udsendelse af nyhedsbrev og video til dokumentation af arbejdet.
  2. Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af formålet.
 3. Opbevaring af dine personoplysninger
  1. Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – valgt ekstern virksomhed Mailchimp.com (herefter ”Databehandleren”),
  2. Oplysningerne lagres på sikre servere hos Mailchimp.com og dine personlige oplysninger vil altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.     
  3. Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos databehandleren.
  4. Vi påser løbende, at vi og databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.
 4. Sletning af dine personlige oplysninger
  1. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af lovkrav.
 5. Dine rettigheder
  1. Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller telefonnummer.
  2. Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 
  3. Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
 6. Dataansvarlig
  1. Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

   Tina Anne Marquard Jensen
   Skovhastrupvej 27, 4330 Hvalsø
   25300783
   Tina@hesteforstand.dk